Tillgänglighet & Kontakt

Vi jobbar på att göra våra konserter tillgängliga för alla.
Ingen av våra konsertplatser har några trappor att gå i. Exempelvis i Västra Hamnen finns det svagt sluttande uppförsgångar/ramper som tar oss till konserten på hoppbryggan. Inga problem att ta sig fram med rullstol. Parkeringsplatser finns tillgängliga på gångavstånd på samtliga konsertplatser. Vi investerar i ett hörslingesystem inför Goodnight Sun 2019 så att även hörselskadade kan ta del av konserten. Har du ett handikapp eller undrar över något vänligen kontakta oss  så försöker vi lösa det på bästa sätt så att du också kan ta del av solnedgångskonserterna. Kontaktinfo nedan

Peter Tegnér Producer & Guitarist for Goodnight Sun
(photo: Joakim Lloyd Raboff)

[email protected]
mobile: +46-736145430
www.petertegner.com